Comunicat de presă

FR Gimnastică transmite pe canalele de comunicare utilizate în prezent (www.frgimnastica.com, https://www.facebook.com/frgimnastica/ , https://www.instagram.com/frgimnastica/, https://ro.linkedin.com/company/federatia-romana-de-gimnastica), transparent și echidistant toate informațiile oficiale pe care iubitorii gimnasticii doresc să le cunoască.

Principiile comunicării instituționale sunt respectate cu strictețe, răspunzând cu toată deschiderea interpelărilor primite de la instituții oficiale, organizații, persoane fizice, etc, pe adresele oficiale de comunicare ale FR Gimnastică (info@frgimnastica.com , media@frgimnastica.com ).

Deși în ultima săptămână au fost publicate multe articole la care FR Gimnastică ar fi avut dreptul la exprimarea unei opinii, nu am fost contactați pentru un punct de vedere decât după apariţia respectivelor articole, ceea ce evident denotă atât lipsă de deontologie profesională, cât și ignorarea regulilor meseriei de jurnalist, aspecte care afectează relațiile de colaborare la nivel organizațional.

Modalitatea agresiv negativă și denigratoare în care gimnastica este prezentată de anumite trusturi de presă sportivă, şi nu numai, pune sub semnul întrebării interesul real al acestora de a sprijini redresarea și dezvoltarea gimnasticii româneşti, la nivel național şi internaţional, cu impact puternic negativ asupra întregii noastre activități, dar mai ales cu afectarea directa a climatului de liniște și motivație de care colectivele de sportivi și antrenori au nevoie în perioadele de pregătire pentru participarea la competiții internaţionale care au ca obiectiv final, calificarea olimpică.

Vom face câteva precizări punctuale pentru a se putea aprecia nivelul de dezinformare practicat tendențios de unele trusturi de presă :

a. Desemnarea colectivelor de antrenori pentru echipele naționale se face respectând procedurile interne, cu aprobarea Comitetului Executiv al FR Gimnastică, nu doar a Preşedintelui şi a Secretarului General.

Acțiunile de identificare a unor antrenori străini, care să ajute colectivul de la Deva să îmbunătăţească performanța nucleului de sportive la nivelul cerut pentru calificarea olimpică, au fost demarate (pe baza solicitărilor primite de la cei mai buni experți din gimnastica artistică românească) în lunile mai-iunie 2022; negocierea unor contracte de colaborare la jumătatea unui ciclu olimpic, cu specialiști care sunt angrenați deja în alte contracte durează, motiv pentru care activitatea noului antrenor coordonator Patrick Kiens a demarat la începutul lunii ianuarie 2023.

În demersul de contractare a unor experți străini , FR Gimnastică a contactat European Gymnastics și Federaţia Internaţională de Gimnastică (FIG), și a primit recomandări și confirmări cu privire la antrenorul Patrick Kiens, acesta fiind un expert recunoscut pe plan mondial.

Afirmațiile referitoare la problemele legate de rele practici în relația cu sportivele sunt nefondate și calomnioase; este bine de știut că toate federațiile afiliate la FIG (inclusiv România) au obligația raportării tuturor cazurilor de abuz sancționate. Există în acest sens o evidență clară la nivelul FIG, în baza căreia forul mondial eliberează, sau nu, licențele oficiale pentru antrenori, documente absolut obligatorii pentru participarea acestora în competiţiile organizate de FIG; existența unor astfel de cazuri raportate pentru antrenorul Patrick Kiens nu i-ar fi permis în nici un caz acreditările și confirmările FIG.

b) Demisia dnei Gina Gogean

Dna Gina Gogean a deținut poziția de antrenor coordonator interimar al lotului de la Deva după autosuspendarea antrenorului Sandu Lucian; pe fondul acuzațiilor prezente continuu în spațiul media referitor la sportiva Amalia Puflea, pregătirea lotului a fost afectata puternic. FR Gimnastică a primit notificări și solicitări pentru luarea de masuri în vederea restabilirii unui climat de pregătire corespunzător obiectivelor asumate.

Apreciem că declarațiile de presă ale d-nei Gina Gogean sunt emoționale, incomplete și inexacte.Nimeni nu a contestat și nu va contesta vreodată rezultatele sportive de excepție și nici pe cele obținute ca antrenor secund al lotului de junioare, alături de Sandu Lucian - antrenor principal. O dată cu trecerea la seniori, aceste rezultate nu au mai fost confirmate, determinând mulţi dintre experții din gimnastica artistică feminină să ceară conducerii federaţiei, cooptarea unor specialiști străini.

Această situație trebuie văzută și în contextul necesității de adaptare la realitățile actuale și coroborat cu presiunea obținerii unor rezultate prin care gimnastica românească să revină acolo unde îi este locul. Nimeni nu a contestat competențele dnei Gina Gogean, dar absența rezultatelor aşteptate a impus aplicarea unor soluții de natură diferită decât cele promovate până în prezent.

Intenția FRG a fost aceea de integrare a specialiștilor români și a celor străini într-un colectiv multidisciplinar, însă din păcate, această soluție nu a fost una eficientă integral, existând anumite situații în care nu s-a realizat o colaborare pozitivă. Credem că toate aceste situații ar fi putut foarte ușor să fie evitate cu mai multă deschidere și abilitate de adaptare a d-nei Gina Gogean ca membru în cadrul echipei de antrenori al lotului de la Deva, prin înțelegerea, acceptarea și implementarea schimbărilor propuse de noul antrenor coordonator. Abordarea unei atitudini contestatare și predominant critice a tot ce se întâmplă în sala de antrenament, pe un fond subiectiv și desigur personal, a afectat stabilitatea echipei de antrenori, a sportivelor și implicit a părinților acestora, impunând FRG adoptarea unor poziții și soluții cât mai realiste privind soluția de continuare a pregătirii pentru campionatele mondiale.

c) Sabrina Maneca Voinea – componentă a echipei reprezentative

O alta informație falsă preluată de presă este cea prin care ”antrenorul olandez nu dorește ca sportiva Maneca Voinea Sabrina să facă parte din echipa României“. Este foarte important de reamintit opiniei publice și reprezentanților media, că FRG a explicat în nenumărate rânduri că decizia de constituire a echipei naționale (antrenori și sportivi) se face în baza politicii de selecție, document oficial aprobat de conducerea FRG. Atribuțiile acestei selecții sunt delegate unei comisii de selecție care are la bază criterii foarte clare, aplicabile tuturor sportivelor indiferent de lotul din care provin. Elaborarea unei astfel de politici a fost absolut necesară având în vedere descentralizarea pregătirii sportivelor senioare și este un mecanism aplicat de toate federațiile de gimnastică din țări puternice ca USA, Marea Britanie, Italia, Franţa, etc.

Forma sportivă și rezultatele din competițiile internaționale și din stagiile de pregătire sunt relevante pentru selecţia sportivelor în loturile care reprezintă România.

d) Demisia conducerii FRG

Demisia conducerii Președintelui FRG, Secretarului General, a ambilor membri ai departamentului tehnic al gimnasticii artistice feminine, ulterior a mai multor membri ai Comitetului Executiv, (fiind propusă inclusiv demisia întregului Comitet Executiv), a fost consecința unor discuții extrem de tensionate, cu un comportament în unele cazuri coborât sub orice barieră de definire a civilizației, imposibil de acceptat la nivelul unei organizații cu prestigiul FR Gimnastică. Este evident faptul că principiile suverane ale FIG referitoare la safeguarding și protecție a sportivilor nu sunt cunoscute de contestatarii conducerii FR Gimnastică și implicit desconsiderate fundamental, ceea ce contravine obiectivelor strategice pe care federația și le-a asumat în acest mandat.

Revenirea asupra deciziilor de demisie a fost determinată de analiza solicitată de conducerea Ministerului Sportului privind consecințele intrării în alegeri anticipate care ar fi lăsat federația în degringolada lipsei funcționalității forului decizional cu numai câteva luni înaintea campionatului mondial, etapă obligatorie și esențială în calificarea olimpică.

e) Denigrarea directorului tehnic pentru gimnastică artistică feminină - Corina Moroșan

Directorul tehnic pentru gimnastică artistică feminină - Corina Moroșan este un antrenor român (absolvent al ANFS București, promoția 1992, specializare gimnastică), care a pornit de la funcţia de coregraf în cadrul lotului național al României (1993 - 1998), fiind, ulterior, antrenor şi arbitru internațional pentru România și apoi pentru Marea Britanie timp de 4 cicluri olimpice. A acumulat, în cei peste 21 ani de activitate la loturile naționale ale Marii Britanii ( 4 ediții ale JO) și Belgiei FFG, competențe multiple de antrenor de performanță, lector FIG și European Gymnastics, Brevet International High Performance Coach, FIG Academy.

Corina Moroșan a fost contactată și convinsă să revină în Romania în baza recomandărilor pe care FRG le-a primit de la cei mai valoroși experţi români, precum și de la alţi specialiști recunoscuți pe plan internațional. Faptul că în aceste zile asistăm la atacuri furibunde la adresa Corinei Moroșan, care a revenit să pună în aplicare, în sistemul nostru, întreagă experiență acumulată pe plan internațional, nu este de mirare, întrucât mulți alți antrenori care au ales să revină acasă au fost trataţi cu aceeași ostilitate.

Nu ne așteptam ca schimbarea, atât de necesară în gimnastica românească, să fie una ușoară, dar nici nu am putut previziona reacțiile incalificabile ale unor membri ai acestei comunități .

g) Implicarea politicului în sport

Apreciem că implicarea factorilor politici în procesul decizional al FR Gimnastică al stabilirii echipelor de antrenori este total inadecvat, aceste demersuri urmând să fie clarificate cu conducerea Primăriei Deva în cel mai scurt timp posibil . Ne exprimăm însă convingerea că Primarul municipiului Deva, alături de întreaga sa echipă, cu care FR Gimnastica are o colaborare îndelungată, vor identifica cele mai bune soluţii, care să conducă la restabilirea liniștii, a respectului reciproc și mai ales a reconfirmării caracterului de centru istoric al gimnasticii romanești.

h) Deva - Centru Naţional de pregătire pentru gimnastica artistică feminină

Informațiile privind transferul lotului de la Deva la Onești sunt prezentate tendențios. Programul de pregătire al sportivelor este propus de antrenorul coordonator al oricărui lot național/olimpic și are la bază implementarea acelor acțiuni care pot maximiza pregătirea sportivelor. Programele de pregătire vizează cantonamente în diverse locații de pregătire, în țară și străinatate, în bilaterale sau trilaterale cu alte echipe naționale, finalizate cu verificări, multe dintre acestea fiind comune ambelor grupe de pregătire, București și Deva

FR Gimnastică este convinsă că informarea corectă, din surse oficiale, va putea stopa apetitul pentru senzațional (de multe ori o realitate falsă și indusă) și va ajuta gimnastica românească să construiască rezultatele atât de mult așteptate. Readresăm apelul la comunicare deschisă și permanentă, transparentă și corectă, lipsită de senzaționalul care produce destabilizare .